Импортиране на пари и вещи
Импортирането на пари и пътнически чекове се разрешава свободно до сума от 8 000 лева (приблизително 4 000 евро) на човек. Скъпите видеоклипове, телефони, лаптопи, бижута и др. Могат да бъдат премахнати по-добре. Дайте доказателство за закупуването на скъпо оборудване. Износът на пари е позволен до сума от 8 000 лева (приблизително 4 000 евро). Вземането на стоки също е обвързано с правила, които често се променят. Информирайте го преди да си тръгнете.